„Mojmír II., alebo Súmrak ríše“ na Dotykoch a spojeniach